Personuppgifter som vi samlar in

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vilka uppgifter som samlas in kan variera beroende på vilka integritetsinställningar du har gjort på din dator eller mobil, och de funktioner som du använder i tjänsterna. Nedan har vi sammanfattat vilken typ av personuppgifter som vi huvudsakligen behandlar. 

Hur samlar vi in personuppgifterna?

Hur vi använder personuppgifter

I detta avsnitt har vi sammanfattat för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på. Vi stödjer oss framförallt på två olika grunder; antingen att vår behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig ("Fullgörande av avtal"), eller att vår behandling är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse ("Berättigat intresse"). I vissa fall baseras behandlingen på ditt samtycke (”Samtycke”) eller att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse (”Rättslig förpliktelse”).

Vi har gjort vår bedömning av ”Berättigat intresse” utifrån att vår behandling för sådana ändamål är nödvändig för att kunna möta användares och kunders önskemål, utvärdera, utveckla och förbättra innehållet och utformningen av tjänsterna och att kunna uppnå relevans i erbjudanden och annonsering. Slutligen har vi ett berättigat intresse av att kunna skydda vår verksamhet.

Om vi planerar att använda personuppgifter för ett nytt syfte kommer vi att informera dig innan eller i samband med att personuppgifterna samlas in. Om det krävs så kommer vi att be om ditt samtycke.

Cookies och lokal lagring av data

Cookies och lokal lagring av data används för att vi ska kunna förbättra funktionaliteten på våra webbsidor, för att kunna rikta relevant innehåll, erbjudanden och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Vi använder både förstapartscookies och tredjepartscookies (t.ex. för annonsering). I vår cookiepolicy hittar du mer information om cookies. På vår sida för vanliga frågor hittar du mer information om hur vi arbetar med annonsering. Du hittar också en sammanfattning nedan om hur vi använder cookies och lokal lagring av data.  

Hur vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter, t.ex. med andra företag i vår koncern eller med företag som utför tjänster för vår räkning. 


Leverantörer som är personuppgiftsbiträden 

Vi kan anlita olika leverantörer som utför tjänster för vår räkning, t.ex. kundservicesupport, marknadsföring och trafikmätning samt skydd och support för våra system och tjänster. Dessa leverantörer kan behöva behandla eller få tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina tjänster. Våra leverantörer är bundna av så kallade personuppgiftsbiträdesavtal och har inte rätt att använda personuppgifter för egna ändamål.


Koncerninterna samarbeten 

Inom Cecilia Lassfolk AB. Vissa projekt samarbetar för att upprätthålla en gemensam kunddatabas med god datakvalitet. Genom samarbetet möjliggörs en effektiv och integritetsvänlig behandling av kunddata eftersom vi delar på resurser och kompetens. Exempel på samarbeten kan vara kring erbjudanden och kampanjer för sina produkter och tjänster; antingen för att administrera ett kombinerat erbjudande eller för att begränsa marknadsföring.


Betaltjänstleverantörer

Vi delar den betalningsinformation som du lämnar för att genomföra ett köp med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker. För genomförande av betaltransaktionen är respektive betaltjänstleverantör själva personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.


Annonsering

I samband med annonsering kan viss användningsdata samlas in av annonsörer och andra samarbetspartners via cookies på våra webbsidor i syfte att leverera annonser på våra webbsidor, för att mäta hur många användare som har sett en annons eller för att anpassa vilka annonser som visas. Dessa samarbetspartners behandlar data med eget personuppgiftsansvar. Vi lämnar dock aldrig ut kunddata som exempelvis e-postadresser eller andra kontaktuppgifter till annonsörer eller andra annonspartners. 


Sociala medier/dela-knappar

När du använder våra tjänster kan du välja att dela artiklar via sociala medier via en social plug-in (exempelvis en dela-knapp). När du delar information via en social plug-in kommer din webbläsare att föra över enhetsdata till det sociala mediet, såsom datum och tid för delningen, vilken typ av enhet som du använder, ditt operativsystem och IP-adress, URL för besöket, samt information om vilken artikel du delar. För mer information om hur respektive sociala medier behandlar de uppgifter som du lämnar till dem via sociala plug-ins, uppmanar vi dig att ta del av respektive sociala medias villkor och personuppgiftspolicys.


Facebookpixeln

På vissa webbsidor används ett verktyg som innebär att viss data delas med Facebook (”Facebook-pixeln).  Detta verktyg används endast om du har samtyckt till det. 


Målgruppsbaserad annonsering på Facebook

Vi kan använda Facebooks tjänst för målgruppsbaserad annonsering. Det innebär att om du är eller har varit kund hos ett bolag på Mina Webbkurser kan din e-postadress komma att delas med Facebook för att vi ska kunna visa annonser om våra produkter och tjänster för dig på Facebooks plattform, eller för att kunna utesluta dig från att se dem. 


Övrigt

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar. Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

  1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,

  2. skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök

  3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,

  4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör oss, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna. Om det är nödvändigt överlåter vi ärendet till polismyndigheten för fortsatt handläggning.


Observera att vissa av våra webbsidor innehåller länkar till externa företag, till exempel för erbjudanden av produkter och tjänster, vars personuppgiftspolicys skiljer sig från vår. Om du lämnar personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy, ta gärna del av den innan du lämnar några uppgifter till det externa företaget. Vi ansvarar inte för användning av dina personuppgifter som dessa externa företag utför.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Hur du kommer åt eller kontrollerar dina personuppgifter beror på vilka tjänster du använder. Genom inställningar i din webbläsare eller push-inställningar i din telefon kan du kontrollera exempelvis cookie-historik och platsinformation.

Kontaktuppgifter och annan kunddata

Cookies och liknande tekniker

Dina individuella rättigheter

Information om var du kan vända dig för att ta tillvara dina rättigheter hittar du under Kontakta oss.


Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar i regel din begäran om registerutdrag och radering av dina personuppgifter inom 30 dagar. De åtgärder som du begärt utförs inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden. 

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering. Vi kravställer våra leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna policy och våra säkerhetsrutiner. Vidare lagrar vi uppgifter som vi samlar in när en användare inte är inloggad (autentiserad) separat från kundspecifik kontoinformation som direkt identifierar dig, som ditt namn, e-postadress eller telefonnummer. Vi använder huvudsakligen anonym data eller pseudonymiserad data vid analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik och liknande syften. Pseudonymiserad data är data som inte kan hänföras till en viss individ person utan att kompletterande uppgifter används.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex. för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller produkt, för att underhålla och förbättra befintliga tjänster, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av tjänster, produkter och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.

Kriterier som avgör lagringsfrist. De kriterier som huvudsakligen avgör hur länge personuppgifterna kommer att sparas är:


Kontaktuppgifter för direktmarknadsföring. Vi använder dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under tiden vi har ett användar- eller kundförhållande och en viss tid efter vår användar- eller kundrelation har avslutats så länge du inte invänt mot det. Vi sparar dina uppgifter upp till 24 månader efter att tjänsten (t.ex. en prenumeration) har avslutats eller att du köpt en produkt. 

Kontaktpersoner hos företag. Om vi behandlar dina personuppgifter som representant för ett företag, t.ex. i samband med ett event som du deltar vid, kan dina kontaktuppgifter komma att sparas för att rikta marknadsföring till dig (i din yrkesroll) upp till 36 månader efter avslutat event. 

Potentiella kunder. Vi kan komma att kontakta potentiella kunder via telefon för att marknadsföra våra tjänster och produkter. Om du väljer att inte inleda ett kundförhållande med oss så sparar vi kontaktuppgifterna upp till 3 månader från kontakttillfället. 

Uppgifter kopplade till användarkonto. Om du har registrerat ett användarkonto så använder vi dina uppgifter om exempelvis intressen och favoriter, läs- och köphistorik tills dess att du avslutar ditt konto och upp till 24 månader därefter om du inte begär att vi ska radera vissa uppgifter. Vi sparar uppgifter för att hantera reklamationer och för att analysera användar- och kundbeteende i syfte att förbättra våra tjänster samt för intressebaserad marknadsföring. 

Övrigt

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vid analys av kundinsikt, trender m.m. använder vi i största möjliga utsträckning anonym data som inte kan knytas till en individ. 

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag (t.ex. bokföringslagen), förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det. 

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla ändringar i våra tjänster eller om vi bedömer att vi kan förtydliga och förbättra informationen. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst ned i policyn. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft om det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.


Policyn uppdaterades senast den: 20 april 2021