Förebygg stressrelaterad ohälsa!

Kursen ger dig förståelse, metoder och verktyg

Människan är byggd för att klara av stunder av stress, men i vårt tidevarv är våra stressystem aktiverade oftare än någonsin i människans historia. Det skapar i det närmaste en kronisk stress som påverkas oss både mentalt och fysiskt. 

De senaste tio åren har de stressrelaterade sjukskrivningarna ökat markant, och det är en uppåtgående trend som inte ser ut att stanna av.

Men med kunskap om kroppens reaktioner kan man medvetandegöra sig då stressen tar överhanden, och med enkla knep och metoder kan man också lära sig att kontrollera sina stressnivåer och därmed också förebygga stressrelaterad ohälsa.

Vad får du lära dig?

  • Vad är stress?

    Vad är stress och vad gör den med våra kroppar, vårt nervsystem, hjärna, hjärt- & kärlsystem?

  • Långvarig stress

    Vad händer i kroppen vid långvarig stress och vad händer med våra olika hormoner och hur påverkar det hälsan?

  • Stresshantering

    Hur hanterar vi stress på olika sätt och hur kan vi återhämta oss effektivt med hjälp av andning, kost, rörelse och andra verktyg.

Kursinnehåll

    1. Modul 1 - Vad är stress?

    2. 1.1 Vad är stress?

    3. 1.2 Nervsystemet och autonoma nervsystemet

    4. 1.3 Vad händer i kroppen?

    5. 1.4 Stressresponsen och toleransfönstret

    6. 1.5 Bra och dålig stress samt olika typer av stress

    7. 1.6 Svårare stress och trauma

    8. 1.7 Tidsfaktorn

    9. 1.8 Smittande stress

    10. 1.9 Avslutande ord

    1. Modul 2 - Hur påverkas vi av stress?

    2. 2.0 Hur påverkar stressen våra beteenden, tankar och kroppar?

    3. 2.1 Hur påverkas vi av stress?

    4. 2.2 Vanliga symtom på stress

    5. 2.3 Långvarig stress

    6. 2.4 Hjärnan

    7. 2.5 Ångest och panikångest

    8. 2.6 Kortisol och hjärt- & kärlhälsa

    9. 2.7 Vagusnerven

    10. 2.8 Avslutande ord

    1. Modul 3 - Bygg en hållbar tillvaro

    2. 3.1 Bygg en hållbar tillvaro

    3. 3.2 Stresshantering för alla?

    4. 3.3 Pusselbitar för återhämtning

    5. 3.4 Sömn

    6. 3.5 Kost och näring

    7. 3.6 Andetaget

    8. 3.7 Fysisk rörelse

    9. 3.8 Meditation

    10. 3.9 Naturens läkande kraft

    11. 3.10 Hormoner för hållbar hälsa

    12. 3.11 Eget ansvar

    1. Hemsida

Om denna kurs

  • 3 x 299 kr
  • 34 lektioner
  • 3 timmar videoinnehåll

Ord om kursen

Jag rekommenderar denna till alla!

av Maria K

Webbkursen är bra och ger massor av nyttig information om VAD stress är och VAD som händer i kroppen då vi blir tillräckligt stressade.

Nyttiga tips om stress- och återhämtningsdagbok som åtminstone jag kommer att försöka plocka med mig i vardagen då jag återgår i arbetslivet.

Alla har vi nån i vår närhet som är eller har varit stressad och om man inte själv ser tecknen innan man drämmer sig in i väggen så kanske det finns någon i omgivningen som känner igen signalerna och hinner sakta men säkert bromsa innan. Alla som jobbar med personal och människor.

Kurskreatör

Socionom, yogalärare och dipl. friskvårds- och kostkonsult Eveliina Sinisalo

Eveliina har arbetat i över 20 år med våldsutsatta vuxna och deras barn och med personer med erfarenhet av prostitution och människohandel. Eveliina är en erfaren inom samtalsmetodik och även vidareutbildad inom MI (motiverande samtal) och lösningsfokuserad samtalsmetodik. Hon har stor erfarenhet av personer som befinner sig i stressande och svåra livssituationer. Med kunskap om kroppens reaktioner kan man lära sig att kontrollera sina stressnivåer och därmed också förebygga stressrelaterad ohälsa. Eveliina brinner för att motivera människor till ett hållbart liv.